Panaszkezelés

Jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha szeretne elállási/felmondási jogával élni, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles vagy eljuttatni (például postán, telefaxon vagy e-mail  útján) az alábbi címek valamelyikére:

KAPOS BRÓKER KFT. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Zárda u. 13. 3. em. 2.a. Székhely: 1064 Budapest, Szondi utca 51. A. lház. 4. em. 16., E-mail: [email protected].

Ebből a célból felhasználhatja az alább mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát, vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékodát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatot. Az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk.

Határidőben gyakorlja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha eláll ettől a szerződéstől, legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

„A kézápoló és műkörömépítő, ill. a lábápoló csomag annak kifizetése és átvétele után az a képzésben részt vevő tulajdonába kerül, így ennek értéke nem képezi a visszatérítési összeg részét. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásodat adod; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag téged semmilyen többletköltség nem terhel. Ha te kérted, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondásod esetén te vagy köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az általad nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

Elállási/Felmondási nyilatkozat-minta letöltése (link)

Illetékes hatóságok

SOMOGY MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

7400 Kaposvár, SKIK Székház, Anna u. 6. I. emelet 106.

Tel.: 82/501-026, fax: 82/501-046, e-mail: [email protected]

KAPOSVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – POLGÁRI ÜGYSZAK

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/a

Tel.: 82/528-060, fax: 82/528-064, e-mail: [email protected]

KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK

Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 116.

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Tel.: 82/528-228, fax: 82/528-225, e-mail: [email protected]