Minőségpolitika

Küldetésnyilatkozat, az intézmény képzési vizsgáztatási céljai, alapelvek

Intézményünk a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján folyó vizsgáztatási tevékenység folytatását tűzte ki célul.

A felmerülő piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodva folyamatosan bővítjük a vizsgaszervezésre vonatkozó engedélyek körét.

Célkitűzésünk, hogy partnereink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, igényeiket és elvárásaikat a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük.

A szakmai munkánkat színvonalas, korrekt tájékoztatással, minőségi szervezési munkával, korszerű és igényes infrastrukturális feltételekkel, gyors kommunikációval kívánjuk megalapozni. A vizsgák szervezését, lebonyolítását megfelelő környezetben végezzük, a résztvevők igényeit szem előtt tartva.

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia

A vizsgaszervezési tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával végezzük. Minőségbiztosítási rendszerünk bevezetésével, fenntartásával, szükség esetén módosításával, minden területen a minőségfejlesztés alapciklusát, azaz a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás fázisait alkalmazzuk.

Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége

Munkatársaink azzal a felelősségtudattal végzik munkájukat, hogy szakterületükön mindenkor a legjobbat kell nyújtaniuk. Az intézmény mindazon foglalkoztatottjával megismertetjük minőségbiztosítási rendszerünket, akik közreműködnek vizsgaszervezési tevékenységünk folytatásában. Minőségbiztosítási rendszerünk egyértelműen meghatározza az érintettek felelősségi és hatáskörét, melynek maradéktalan betartását munkatársainktól elvárjuk.

A vizsgázók bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába

A jogszabályi előírások szerint, a minőségi képzés iránti elkötelezettségünket bizonyítva nagy hangsúlyt helyezünk a résztvevők elégedettségének mérésére. Külön minőségcélokat fogalmazunk meg a résztvevői elégedettségmérés során elérni kívánt értékek tekintetében. Az eredményeket nyilvánosságra hozzuk, a fejlesztésekbe történő visszacsatolásukról gondoskodunk. A céljainkkal esetlegesen nem összeegyeztethető eredmények jövőbeni javítása érdekében helyesbítő-megelőző intézkedéseket foganatosítunk. A fejlesztő javaslatokat a gyakorlatba a lehető leghamarabb átültetjük.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja

Minőségpolitikánkat minden évben az önértékelés alkalmával, ezen túlmenően és vizsgajogosultságaink minden módosítása során felülvizsgáljuk. A Minőségpolitika az intézmény vizsgaszervezési és minőségbiztosítási tevékenységét alapvetően meghatározó dokumentum, megfogalmazása, módosítása, jóváhagyása, hatályba léptetése az intézmény képviseletére jogosult vezető hatáskörébe tartozik.